Επίτροπος Διοικήσεως

Επίτροπος Διοικήσεως

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) είναι συνεργαζόμενος οργανισμός στο πρόγραμμα για την καταπολέμηση/εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην Κυπριακή κοινωνία. 

Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως Αρχή Ισότητας, με χρηματοδότηση που εξασφάλισε , μέσω του κοινοτικού χρηματοδοτικού Προγράμματος «PROGRESS».

Συνεργάτες στη διεκπεραίωση του Προγράμματος είναι επίσης: η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, και η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.

Οι δράσεις μας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τα έτη 2014 και 2015, κινούνται σε 2 άξονες: πρώτον, τη διοργάνωση μίας παγκύπριας εκστρατείας ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), και, δεύτερον, στη διοργάνωση μίας σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε φορείς που, στα πλαίσια των καθηκόντων τους, μπορούν να έχουν προληπτική ή κατασταλτική συνδρομή στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην Κύπρο. Read more →

MIGS is proud to present its new video campaign to raise awareness on gender based violence through new media technologies. The campaign also promotes the “SafenetCY”  Hotline and the Safer Internet Helpline operated by Cyberethics Cyprus.

The video campaign was developed within the framework of the project “Staying Safe Online: Gender and Safety on the Internet”, funded by the Daphne III Programme of the European Union. The project addresses the issue of media violence, particularly in connection with new media technologies and social networking sites. The overall project aim is the collection of gender-related data and awareness raising about the role of gender in cyber-related abuse (sexual harassment, stalking, cyber-bullying among other) associated with the use of the internet and new communication technologies by young people. Read more →

14637325686_61021154fd_kOn the 9 July 2014 the European Women’s Lobby (EWL) and the Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) welcomed over 120 participants to an event at the European Parliament on women in politics. The event was organized to wrap up the Parity Democracy and EWL 50/50 Campaign 2012-2014, and aimed to address the outcomes of the 2014 European Parliament elections from a gender perspective as well as to evaluate the impact of the Parity Democracy and EWL 50/50 Campaign. Read more →

sex ed

‘I’M SET!’ – Implementing Mandatory Sexuality Education for Teens in Cyprus

The Cyprus Family Planning Association and MIGS announce the implementation of the project “I’M SET!”. ‘I’M SET!’ is an 18-month bilateral cooperation between Cyprus and Norway which also involves an outstanding collaboration between civil society organizations and educational authorities in Cyprus. A project with the aim to promote the sexual rights of teens through the implementation of mandatory human rights based Comprehensive Sexuality Education (CSE) in middle schools in Cyprus.  Read more →

Κύπρος: Πρόγραμμα υποχρεωτικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία

Website_sex_ed_sectionΤο πρόγραμμα “I’M SET!” είναι μια διμερής συνεργασία διάρκειας 18 μηνών, μεταξύ Κύπρου και Νορβηγίας, η οποία περιλαμβάνει την ενεργό συνεργασία Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων (MKO) και εκπαιδευτικών αρχών και μη στην Κύπρο και που στοχεύει στην προώθηση των σεξουαλικών δικαιωμάτων των εφήβων, μέσω της εφαρμογής υποχρεωτικής Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης (ΠΣΔ) στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη Μέση Εκπαίδευση στην Κύπρο. Tο πρόγραμμα καταρτίστηκε και συντονίζεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ), με την ενεργό συμμετοχή της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού), του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου και του Συνδέσμου Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής και Σεξουαλικής Υγείας και Δικαιωμάτων της Νορβηγίας, Sex og Politikk, ως εταίροι του προγράμματος. Χορηγία ύψους €86,944 έχει εξασφαλιστεί από την Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν και τη Νορβηγία, μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Κυπριακή Δημοκρατία. Read more →