Διαπιστώνονται στην Κύπρο αυξητικές τάσεις στην εμπορία προσώπων – Politis 23/11/2011

Interview with Josie Christodoulou by the Cyprus News Agency published in Politis newspaper on trafficking in women for sexual exploitation in Cyprus.