ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΟ MIGS: Οι πατριαρχικές αντιλήψεις στους νέους – Politis 24/02/2012

News coverage of the results of a research study carried out by MIGS on gender-based violence among youth in Cyprus within the framework of the Youth4Youth project.