Κύπρος: Πρόγραμμα υποχρεωτικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία

Website_sex_ed_sectionΤο πρόγραμμα “I’M SET!” είναι μια διμερής συνεργασία διάρκειας 18 μηνών, μεταξύ Κύπρου και Νορβηγίας, η οποία περιλαμβάνει την ενεργό συνεργασία Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων (MKO) και εκπαιδευτικών αρχών και μη στην Κύπρο και που στοχεύει στην προώθηση των σεξουαλικών δικαιωμάτων των εφήβων, μέσω της εφαρμογής υποχρεωτικής Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης (ΠΣΔ) στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη Μέση Εκπαίδευση στην Κύπρο. Tο πρόγραμμα καταρτίστηκε και συντονίζεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ), με την ενεργό συμμετοχή της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού), του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου και του Συνδέσμου Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής και Σεξουαλικής Υγείας και Δικαιωμάτων της Νορβηγίας, Sex og Politikk, ως εταίροι του προγράμματος. Χορηγία ύψους €86,944 έχει εξασφαλιστεί από την Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν και τη Νορβηγία, μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για τη διδασκαλία της ΠΣΔ, όσο και σε έφηβους που θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τη σεξουαλική υγεία και τα σεξουαλικά δικαιώματα. Οι εταίροι παρευρέθηκαν στην πρώτη τους συνάντηση στις 28 Μαΐου 2014, όπου ο κάθε εταίρος με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία του συνέβαλε στη δημιουργία μιας σταθερής υποδομής για την υλοποίηση του προγράμματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Κύπρο αναφορικά με τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα (ΣΑΥΔ) των νέων, εκτίμηση των αναγκών των μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης για την ΠΣΔ, και εκτίμηση των αναγκών των εκπαιδευτικών για την διδασκαλία της ΠΣΔ. Βάσει των δεδομένων που θα συλλεχθούν, και με την καθοδήγηση εμπειρικών στοιχείων αναφορικά με την εφαρμογή προγραμμάτων ΠΣΔ στην Ευρώπη, όπως και τη βέλτιστη πρακτική διδασκαλίας στη Νορβηγία, θα δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο εκπαιδευτικών για τη Μέση Εκπαίδευση για τη διδασκαλία της ΠΣΔ. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αξιολογηθεί και θα αναθεωρηθεί και το εγχειρίδιο θα διανεμηθεί σε όλα τα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.

 Μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ και Νορβηγίας, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία συνεισφέρουν στη μείωση της οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας και στην ενδυνάμωση διμερών σχέσεων των Ευρωπαϊκών Χωρών. Οι τρεις αυτές χώρες συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η ευρύτερη συνεργασία με τα Κράτη δότες δύναται να συνεχιστεί μέχρι το 2016. Κύριοι τομείς στήριξης είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή, έρευνα και υποτροφίες, κοινωνία των πολιτών, υγεία και παιδιά, ισότητα φύλων, δικαιοσύνη και πολιτιστική κληρονομιά.

Για περισσότερες πληροφορίες στο info@medinstgenderstudies.org ή στο 22 842037.