«Οι γυναίκες υποψήφιες εξομολογούνται»- Sigmalive 08/10/2011

Women candidates for the Cyprus parliamentary elections call for the involvement of more women in decision-making processes in this special report by Sigmalive with regards to the international women’s day.