Επίτροπος Διοικήσεως

Επίτροπος Διοικήσεως

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) είναι συνεργαζόμενος οργανισμός στο πρόγραμμα για την καταπολέμηση/εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην Κυπριακή κοινωνία. 

Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως Αρχή Ισότητας, με χρηματοδότηση που εξασφάλισε , μέσω του κοινοτικού χρηματοδοτικού Προγράμματος «PROGRESS».

Συνεργάτες στη διεκπεραίωση του Προγράμματος είναι επίσης: η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, και η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.

Οι δράσεις μας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τα έτη 2014 και 2015, κινούνται σε 2 άξονες: πρώτον, τη διοργάνωση μίας παγκύπριας εκστρατείας ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), και, δεύτερον, στη διοργάνωση μίας σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε φορείς που, στα πλαίσια των καθηκόντων τους, μπορούν να έχουν προληπτική ή κατασταλτική συνδρομή στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην Κύπρο.

Η εκστρατεία στα ΜΜΕ έχει, γενικότερα, ως στόχο, την ευαισθητοποίηση της κυπριακής κοινωνία στο πρόβλημα της έμφυλης βίας και, ειδικότερα, την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων και των κοινωνικών και πολιτιστικών στάσεων και αντιλήψεων που καθιστούν τη βίαιη συμπεριφορά αποδεκτή, στοχεύοντας ειδικότερα την ομάδα των θυτών, ανδρών και αγοριών. Στα πλαίσια της εκστρατείας προγραμματίζεται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά μέσα ηλεκτρονικής και έντυπης επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος, αφίσες εξωτερικού χώρου και διαδίκτυο).

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών που εμπλέκονται στο θέμα της αντιμετώπισης περιστατικών βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών, στη βελτίωση των γνώσεών τους για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους. Η θεματολογία και μεθοδολογία των σεμιναρίων στοχεύουν ειδικότερα στις ακόλουθες βασικές ομάδες στόχους: Αστυνομικούς, Λειτουργούς Υγείας (Γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους), Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νομικούς, Λειτουργούς Μετανάστευσης και Εργασίας (σε περιπτώσεις που η βία ασκείται έναντι μεταναστριών), καθώς και σε Λειτουργούς των ΜΜΕ. Η επιλογή των συγκεκριμένων «Ομάδων Στόχων» αποσκοπεί στο να καλύψει, θεματικά, όλο το πλαίσιο δράσης για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών – δηλαδή: την πρόληψη, την προστασία και την καταστολή.

Ειδικότερα, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος προβλέπεται η διενέργεια των ακόλουθων 16 σεμιναρίων:

• «Σεμινάριο Επιτελικής Ομάδας», με ειδικότερο στόχο να ευαισθητοποιήσει, εκπαιδεύσει και ενεργοποιήσει διευθυντικά ή ανώτερα στελέχη δημοσίων (κατά κύριο λόγο) υπηρεσιών, ώστε να αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας στην Κύπρο και παράλληλα να διασφαλίσει την ενεργή συνδρομή και στήριξη τους και στα υπόλοιπα σεμινάρια της εκστρατείας.

• Εφτά (7) Σεμινάρια με Εξειδικευμένη Θεματολογία, σε στελέχη κάθε μίας από τις κύριες Ομάδες-Στόχους, με στόχο να προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση για την αντιμετώπιση των περιστατικών βίας κατά των γυναικών, στους τομείς αρμοδιότητας της κάθε Ομάδας.

• Τέσσερα (4) Διεπιστημονικά Σεμινάρια, σε Λειτουργούς από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς επίσης και από άλλους φορείς, όπως μη κυβερνητικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στα θέματα φύλου, με στόχο, κυρίως, να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

• Τέσσερα (4) Σεμινάρια για Εκπαίδευση Πυρήνων Μάθησης, σε επιλεγμένους Αστυνομικούς, Λειτουργούς Υγείας, Εκπαιδευτικούς και Κοινωνικούς Λειτουργούς, για να λειτουργήσουν, εντός των Υπηρεσιών τους, ως πυρήνες μάθησης και να μετεκπαιδεύσουν, σε μεταγενέστερο στάδιο, άλλους συναδέλφους τους στην αντιμετώπιση περιστατικών βίας κατά των γυναικών.

Δείτε στατιστικά στοιχεία για τη Βία κατά των Γυναικών στην Κύπρο εδώ

Δείτε τα τηλεοπτικά σποτς της εκστρατείας εδώ

Σχετικά με την αναφορά περιστατικών ΒκΓ στα ΜΜΕ δείτε τις Κατευθυντήριες Γραμμές για Δημοσιογράφους

Επισκευθείτε τη σελίδα της εκστρατείας στο facebook εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Μαρία Αγγελή στο:  angeli.m@medinstgenderstudies.org ή στο 22 842 033/ 0034.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης