«Ρατσιστικά και σεξιστικά στερεότυπα καλλιεργούνται και στα Κυπριακά σχολεία»- Phileleftheros 15/06/2011

Article published in Phileleftheros newspaper concerning the outcome of a research conducted by MIGS on young migrant women in secondary education, highlighting notable racist and sexist mentality against them. MIGS’ Project Coordinator Georgina Christou is quoted.