«Υποεκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα αποφάσεων στην Κύπρο»- Phileleftheros 10/01/2011

MIGS stresses out the importance of equal representation of both men and women in democracy in this article published in Phileleftheros given the absence of women in Cypriot decision-making bodies.