Χιλιάδες Κυπριόπουλα Θύματα Σεξουαλικής Βίας – Simerini 26/11/2011

Press coverage in Simerini newspaper of a seminar organised by the European Parliament Office in Cyprus in cooperation with MIGS on sexual violence against women and children.