[ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ]

When we set out to use innovative technologies to combat gender stereotypes in education, we quickly realised a couple of crucial facts: Kids dream about their future, but they do not consciously consider the future inequalities and occupational gender segregation they that may affect them on their way.

Our challenge was to engage young people in transitional phases of their lives and involve them in the creation of a game that would help them achieve their dream careers.

We chose to hear the voices of young people, to ask them about the things they cared about, who they wanted to become and the things they thought would stand in their way. Through workshops and roleplay we made an in-depth exploration and crafted characters and situations young people would come up against when dealing with gender stereotypes in real life.

Thinking about the ways in which young people can then fight against those stereotypes informed the game design and testing it out confirmed that we were building an effective game.

The result was the Dream Fighters app, now available at no charge on the Apple App Store and Google Play (see screenshots below). The app can be used inside and outside of classrooms to challenge gender stereotypes standing in the way of young people’s future aspirations.

All this happened in the context of GenderEd, an EU-funded project that examines the reproduction of gender stereotypes in the school environment. We also recorded good practices which, consciously or not, can lead to a resistance towards dominant gender-based stereotypes and strike a blow to the phenomenon of entrenched gender inequality.

The driving force behind the GenderEd project was a deeply rooted belief that education is a great tool to challenge unequal gender-based power relationships. For more info, click to download the project leaflet below!


Καταπολεμώντας τα στερεότυπα του φύλου στην εκπαίδευση μέσα από την εφαρμογή Dream Fighters

Στο πλαίσιο του προγράμματος GenderEd, που στόχευε στη χρήση καινοτόμων εργαλείων για την καταπολέμηση των στερεοτύπων του φύλου στην εκπαίδευση, συνειδητοποιήσαμε μερικά βασικά στοιχεία: όταν τα παιδιά ονειρεύονται το μέλλον τους, δεν λαμβάνουν συνειδητά υπόψιν τις ανισότητες και τον έμφυλο επαγγελματικό διαχωρισμό, που μπορεί να θέσουν εμπόδια στη μελλοντική πορεία τους.

Στη διαδικασία του σχεδιασμού ενός παιχνιδιού, που θα βοηθήσει τα παιδιά να επιτύχουν τη σταδιοδρομία των ονείρων τους, μακριά από τα έμφυλα στερεότυπα,  επιλέξαμε να ακούσουμε τις φωνές τους. Πραγματοποιήσαμε βιωματικά εργαστήρια και μέσα από αυτά ζητήσαμε από τα παιδιά να μας πουν ποια είναι τα όνειρά τους και ποιοι είναι οι παράγοντες που θα μπορούσαν να θέσουν εμπόδια σε αυτά. Αυτή η εις βάθος εξερεύνηση ενημέρωσε τη δημιουργία χαρακτήρων και καταστάσεων, που στη βάση των έμφυλων στερεοτύπων, βάζουν εμπόδια στη μελλοντική σταδιοδρομία των παιδιών.  

Ζητήσαμε από τα παιδιά να μας πουν πιθανούς τρόπους καταπολέμησης αυτών των στερεοτύπων και έτσι ενημερώσαμε το περιεχόμενο του παιχνιδιού, το οποίο εφαρμόστηκε αρχικά σε πιλοτική βάση, ώστε να βεβαιωθούμε ότι ανταποκρίνεται στις αληθινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο περιβάλλον τους.

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν η εφαρμογή Dream Fighters, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη δωρεάν στο Apple App Store και το Google Play (δείτε screenshots πιο πάνω). Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός και εκτός του σχολικού πλαισίου για να αμφισβητήσει τα έμφυλα στερεότυπα, που παρεμποδίζουν τις μελλοντικές φιλοδοξίες των παιδιών.

Όλα αυτά συνέβησαν στο πλαίσιο του GenderEd, ενός έργου που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μελετά την αναπαραγωγή των έμφυλων στερεοτύπων στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και καλές πρακτικές, που μπορούν να οδηγήσουν στην αμφισβήτηση των κυρίαρχων έμφυλων στερεοτύπων και την καταπολέμηση της εδραιωμένης ανισότητας των φύλων.

Η κινητήρια δύναμη πίσω από το πρόγραμμα GenderEd ήταν μια βαθιά ριζωμένη πεποίθηση ότι η εκπαίδευση, ως θεσμός, μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ πιο κάτω, για να κατεβάσετε το φυλλάδιο του προγράμματος.