Η Βία Κατά των Γυναικών (ΒΚΓ) είναι αποτέλεσμα της δομικής ανισότητας και των σχέσεων εξουσίας και ελέγχου που διέπουν παραδοσιακά τις σχέσεις των δύο φύλων. Εθνικές και ευρωπαϊκές έρευνες για τη ΒΚΓ καταδεικνύουν ότι τουλάχιστον 1 στις 5 ενήλικες γυναίκες στην Κύπρο έχουν βιώσει στη ζωή τους κάποια μορφή βίας. Δείτε πιο κάτω ενδεικτικές έρευνες για το φαινόμενο στην Κύπρο και την Ευρώπη:

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη Βία Κατά των Γυναικών

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2014 από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε τη συνοπτική έκθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας εδώ. Δεδομένα ανά χώρα εδώ.

Παγκύπρια έρευνα για την Ενδοοικογενειακή Βία Κατά των Γυναικών

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2012 από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Μελέτησε την έκταση, τη συχνότητα, τις μορφές και τις επιπτώσεις της Ενδοοικογενειακής βίας κατά των Γυναικών στην Κύπρο. Δείτε την έκθεση των αποτελεσμάτων εδώ

Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με την πρόληψη και ποινική μεταχείρηση της σεξουαλικής βίας κατά γυναικών καθώς και την παροχή στήριξης στα θύματα

Η τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύτηκε το 2014 και αφορά την πρόληψη και ποινική μεταχείρηση της σεξουαλικής βίας κατά γυναικών και την παροχή στήριξης στα θύματα. Δείτε την έκθεση εδώ

Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον των γυναικών στην Κύπρο

Η τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύτηκε το 2013 και αφορά την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον των γυναικών στην Κύπρο. Δείτε την έκθεση εδώ

Δράσεις κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2010 από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS). Αφορά την ανάπτυξη ενός συστήματος στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Δείτε την έκθεση εδώ

Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Σύμβαση του Συμβούλιου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Δείτε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης εδώ